до 2014г.

РАДИО СБОРОВЕ

Моменти от сбирки, радио подготовка и тренировъчни сборове  до 2014г.

                    Откриване на радиоклуб Хасково LZ1KAM, в град Хасково ул. Княз Борис I No 2-6 вход Б етаж 1   13.04. 2014г.

Парк Простор край Димитровград – радиоорентиране 27.04. 2014г.

                         Хасковски минерални бани и местността Гарваница край село Горно бряство – радиоорентиране 24-25.05. 2014г. Спонсор на екипите е Пламен Боготлиев LZ1BPP

 

                   Казанлък – радиолюбителско изложение 14.06.2014г.

 

 

Редактиране

Вашият коментар

Влезли сте като lz1kam. Изход