до 2015г.

РАДИО СБОРОВЕ

Моменти от сбирки, радио подготовка и тренировъчни сборове  от 2015г.

 18 април 2015г. – Честване в гр.Хасково на Шестдесет години ( 9 април 1955г. ) – първа радио връзка на окръжна радиостанция LZ1KDA – гр.Хасково с окръжна радиостанция LZ1KSP – гр.Пловдив и ден на Радиото(LZ1KAM е първо приемник на LZ1KDA от 1997г.)

LZ1KAM снимки от LZ1MGG

LZ1KAM филм от LZ1YR

LZ1KAM филм от LZ1TD , за Димитър Мирчев-първият началник на радиоклуб LZ1KDA

 

Казанлък 24-то Хоби радио експо 13 юни 2015г.

Велинград-радиоорентиране 16-21.06.2015г.

YOTA Italy – Pisa 18-25.07.2015

YOTA (Youngsters On The Air) is a group of young radio amateurs from IARU Region 1. Most of us are under the age of 25. Each year we get together in different European countries to spend some quality time.

ЙОТА (Младежи в ефир) е група от млади радиолюбители от IARU Region 1.Повечето са на възраст под 25. Всяка година прекарват известно време заедно в различни европейски страни.

 

Бяла черква – радиоорентиране 11-16.08. 2015г.

 22 октомври 2015г. – Среща на радиолюбители-пощенски служители в гр.Хасково във връзка честването на Шестдесет години ( 9 април 1955г. ) – първа радио връзка на окръжна радиостанция LZ1KDA – гр.Хасково с окръжна радиостанция LZ1KSP – гр.Пловдив и ден на Радиото(LZ1KAM е първо приемник на LZ1KDA от 1997г.)