до 2015г.

УКВ ДЕЙНОСТ – СНИМКИ до 2015г.

                       Родопи-Аида УКВ-ден на радиото 03.05.2015

LZ1KAM снимки от LZ1MGG