до 1996г.

РАДИО СБОРОВЕ

Моменти от сбирки, радио подготовка и тренировъчни сборове от 

1994 до 1996г.