НОВИНИ

diplom60godlz1kam
 ОБНОВЕНИ технически изисквания ДВ-2022г
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба, „Държавен вестник“ брой: 6, от дата 18.1.2019 г.