Българско списание Радио, Телевизия, Електроника 1963-1986г.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – СНИМКИ

Из Историята за Българското радиолюбителско движение Извадки от Българското списание „Радио“ 1963 – 1986г.
Извадки от Българското списание „Радио и телевизия“ 1963г.
Брой 12 страница 354

Имаме централен радиоклуб

Една отдавнашна мечта на българските радиолюбители се осъществява! През месец март 1963г. Пленумът на ЦК по клубната работа взе решение за създаване на централни клубове. След изготвянето на правилника за клубовете на ДОСО. Изпълкомът на КЦ на ДОСО с протокол No12 от октомври т.г. реши : от 1.XI.1963г. да се създаде централен радиоклуб, като досегашният Софийски градски радиоклуб се закрива и става база на новоизградения ЦРК. Едновременно с това и републиканската секция по радиолюбителство поема функциите на съвет на ЦРК…