до 2006г.

РАДИО СБОРОВЕ

Моменти от сбирки, радио подготовка и тренировъчни сборове от 1997г. до 2006г.