до 2012г.

РАДИО СБОРОВЕ

Моменти от сбирки, радио подготовка и тренировъчни сборове  от 2012г.

 

                               Източни Родопи – Гарваница 1.05.2012г.

         Източни Родопи – около връх Мечковец (хижа Аида) 6.05.2012г.

                                           УКВ ден на РАДИОТО

                             Планетариум – Димитровград 3.06.2012г.

                     Източни Родопи-около връх Мечковец (хижа Аида)

                                       VHF UHF Contest 7-8.07.2012г

                Източни Родопи с.Странджево 6 – 10.08.2012г. река Арда

                        Родопи 14-21.08.2012г.       Смолянски езера