до 2009г.

РАДИО СБОРОВЕ

Моменти от сбирки, радио подготовка и тренировъчни сборове  до 2009г.

Родопи-Гарваница-радиозасичане-тренировка, УКВ 3 януари 2009г.

 

            Родопи – Асенова крепост Клокотница, Снежно кокиче

                 радиозасичане – тренировка, УКВ    3 март 2009г.

 

  Родопи-Гарваница-радиозасичане-тренировка, УКВ 28 март 2009г.

               Калофер-национален лагер сбор по радиозасичане-деца   

                                     31.03-05.04. 2009г.

Родопи – Маслиново-радиозасичане-тренировка, УКВ 24 май 2009г.

                     Казанлък 18-то Хоби радио експо 13-14 юни 2009г.

                Родопи – река Арда-село Странджево – радиозасичане

                тренировка, УКВ    20-25 юли 2009г. с гости от Карлово

                   Планина – Средна Гора- град Хисаря – тренировка, УКВ   

                               17-27 август 2009г. на гости при Карловци

                    Родопи – Гарваница – радиозасичане – тренировка