ДРУГИ

ДРУГИ

Членове на Радио клуб Хасково LZ1KAM през 2023 година,

същите са и членове на БФРЛ, защото клуба е член на БФРЛ

1. Христо Цветков Димитров LZ1XA работа с деца и юноши
Председател на УС на клуба
2. Митко Грозев Георгиев LZ1MGG
Зам.председател на УС на клуба
3. Ангел Атанасов Беров LZ1BAA работа с деца
4. Пламен Георгиев Панталев LZ1PPL работа с деца
5. Станимир Огнянов Порязов LZ1ESE касиер
6. Георги Димитров Караиванов LZ1GGK
7. Пламен Пенков Боготлиев LZ1BBP
8. Виктор Георгиев Пантелеев LZ1VPN
9. Димитър Атанасов Митев LZ1DKK аварийни комуникации
10.Теодор Красимиров Тонев


11.Пламен Пламенов Боготлиев         юноши
12.Калоян Димитров Ангелов              юноши
13.Никола Василев Шахънски             юноши
14.Янко Русев Русев       LZ1RRQ       юноши