УКВ

УКВ ДЕЙНОСТ

      Запазените сведения, снимки и дневници от близкото минало са оскъдни. УКВ дейноста по разкази на повечето радиолюбители е била силно развита, поради спецификата-радиовръзка с други любители от България и света, използването на репитри R1, R2, R3 и други. Участията в републикански и международни състезния са били празник в радиоклуба с изнасяне при полеви условия. Организира ли са се курсове по радиотехника, полага ли са се изпити за класна специалност и разряди по спортно майсторство. Активни оператори за времето са Никола Колев LZ1NA, Трифон Димитров LZ1TD, Михаил Кювлиев LZ1MH, Атанас Работов LZ1NJ, Георги Златев LZ1GQ,  Христо Димитров LZ1XA, Иван Запрянов LZ5ZI, Стефан Войчев LZ3SV, Златко Василев LZ5QB, Красимир Карагеоргиев LZ3YC, Митко Грозев LZ1MGG, Димитър Чакъров LZ1DDB, Дамян Господинов LZ5GX, Кирил Вълчев LZ1WKS и други. Един от първите изработил УКВ предавател е Никола Колев LZ1NA  през 1977г.с крайна лампа QQE 03 12 и лампов конвертор включен към концертно радио „Селена“ и втори осцилатор -гриддипмер. LZ1NA e направил и първата сателитна радио връзка на 02.09.1983г.с ON4GN .

В района на град Хасково работят два репитера
–  VHF – RV28 (R14)    RX – 145.350 MHz и TX – 144.750 MHz      LZ0KAM
–  UHF – RU748            RX – 439.350 MHz и TX – 431.750 MHz      LZ0HAS