Снимки – Българско списание Радио, Телевизия, Електроника 1959-1987г.

Извадки от Българското списание „Радио и телевизия“ 1959г.
Брой 8 страница 15

Повиквателни знаци на действуващите любителски късовълнови радиостанции и адреси, чрез които ще се получават QSL-картичките в страната12. Хасковски окръг
LZ1KDA, LZ1KAM, LZ1KLT – Хасково – ГК на ДОСО – градски радиоклуб LZ1KDG – Димитровград – ГК на ДОСО – градски радиоклуб
LZ1KCM – Марица – ГК на ДОСО
LZ1KSW – Свиленград – ГК на ДОСО
bv01441

Извадки от Българското списание „Радио и телевизия“ 1963г.
Брой 4 страница 99

Действуващи български любителски станции1.Колективни
1.LZ1KAA – София
2.LZ1KAМ – Хасково
17.LZ1KDA – Хасково
41.LZ1KLT – Хасково
66.LZ1KST – Хасково
bv01442

Извадки от Българското списание „Радио и телевизия“ 1968г.
Брой 12 страница 385

Нови любителски радиостанции в етераLZ1MH – 250 w. Михаил Стойков Кювлиев, ул, Гургулят 17, гр. Хасково.
LZ1MI – 30 w. Желка Танева Запрянова, ул. Самуил 13, гр. Марица.
LZ1NC – 50 w. Дончо Неделчев Славов, ул. Неофит Рилски 50, гр. Харманли
6) Колективни радиостанции
LZ1KAM – 25 w. Техникум по минна промишленост (ТМП), гр. Хасково.
bv01443

Извадки от Българското списание „Радио, телевизия и електроника“
1970г. Брой 11 страница 354

Нови любителски радиостанции в етераLZ1KE – 50W на Лозю Георгиев Лозев, с. Белица, окр. Хасковски
LZ1PD – 250W на Йордан Петров Йорданов, ул. Прилеп 7, Хасково
LZ1XP – 50W на Александър Колев Добрев, ул. Бенковска 27, Харманли
bv01444

Извадки от Българското списание „Радио, телевизия и електроника“ 1972г. Брой 5 страница 160

Нови любителски радиостанции
LZ1PC – 50W – Пенчо Петков Пеневски, кв. Черноконево, ул. „Възход“ 17, ДимитровградРепубликанско КВ състезание на телеграфия в чест на ХII конгрес на Комсомола

В проведеното на 13 февруари т.г. републиканско КВ състезание в чест на XII конгрес на Димитровския комсомол се получиха следните резултати:
21. LZ1KDA – 250 вата – 241,5 т. – окр. Хасковски

bv01446

Извадки от Българското списание „Радио, телевизия и електроника“ 1972г. Брой 7 страница 224

Републиканско кв състезание за жени и девойки – 1972 годинаСъстезанието се проведе по новия правилник и имаше продължителност 12 часа. Участвуваха 64 радиостанции със 112 операторки.
29. LZ1KDA – Хасково – 250 – 74,4 точки
bv01447

Извадки от Българското списание „Радио, телевизия и електроника“ 1973г. Брой 1 страница 31

Нови радиостанции в ефираLZ1TZ – 150W – КВ – Димитър Г. Статев, ул. „Тракийска низина“ 7, Хасково
LZ1GQ – 50W – КВ – Георги Зл. Златев, ул. „19 февруари“ 12, Хасково
LZ1KN – 50W – КВ – Иван К. Иванов, ул. „Д. Благоев“ 18, Хасково

bv01448

Извадки от Българското списание „Радио, телевизия и електроника“ 1973г. Брой 10 страница 321

КВ състезание „Конгрес на Комсомола“ – 1973гВ. Клубни радиостанции – провинция на SSB
1.LZ2KKZ – 234 т.
2.LZ2KSK – 228 т.
3.LZ1KKZ – 205 т.
4.LZ1KDA – 179 т.
5.LZ2KAD – 167 т.
6.LZ2KTW – 16 т.
bv01449

Извадки от Българското списание „Радио, телевизия и електроника“ 1974г. Брой 6 страница 194

LZ DX контест 1973 годинаCW – лични станции :
1.LZ1TD – 19630
2.LZ2DC – 17019
3.LZ2RF – 16698
SSB – лични станции :
1.LZ1MH – 5655
2.LZ1QR – 4080
3.LZ1WM – 3014
Слушатели:
1.LZ1-A-235 – 26645
2LZ1-0-226 – 9100
А . Томов
bv01450

Извадки от Българското списание „Радио, телевизия и електроника“ 1982г. Брой 4 страница 25

Юбилей на нашия главен редакторПрез месец април 1982г. – юбилейният месец на списание „Радио, телевизия, електроника“ – в редакцията се чествува още един юбилей. Нашият главен редактор инж. Тончо Апостолов Тончев навършва 60 години.

bv01451

Извадки от Българското списание „Радио, телевизия и електроника“ 1984г. Брой 1 страница 7

Награди на първенците на републиканските задочни късовълнови и ултракъсовълнови състезания за 1983 г.На 19 ноември 1983 г. се състоя тържествена среща – заключителен етап на републиканските задочни КВ и УКВ – състезания за 1983 г., на която бяха раздадени наградите на първенците.

III. Републиканско КВ-първенство на телеграфия, проведено на 17.IV.1983 г.
3. Лични радиостанции до 1000 W: м.с. Т. Трифонов, LZ1TD – Хасково; м.с. В. Стоянов, LZ2HA – Толбухин; з.м.с. К. Козарев, LZ2PF – Балчик -Тх.

V. Републиканско УКВ-състезание „Освобождение на България“, проведено на 5.III.1983 г.
2. Категория „В“ : радиостанция в Стара Загора LZ1KSZ/р.с.м. С. Люцканов, М. Марков и Р. Русев; м.с. Т. Трифонов, LZ1TD/р – Хасково; радиостанция в Бургас LZ1KSH с М. Тошев, С. Тодоров и Б. Илиев – Бургас
bv01452

Извадки от Българското списание „Радио, телевизия и електроника“ 1984г. Брой 11 страница 3

QRP KW – LZ1NJ Атанас Работов в Самоков
bv01453

Извадки от Българското списание „Радио, телевизия и електроника“ 1985г. Брой 2 страница 7

SSBII. Лични радиостанции с мощност до 250W
1. м.с. Кънчо Иванов, LZ1DY ,Казанлък
2. м.с. Кирил Киров, LZ2KK, Преслав
3. Георги Златев, LZ1GQ, ХасковоРепубликанско първенство по телеграфия, проведено на 14.IV.1984г.
III. Лични радиостанции с мощност до 1000 W
1. з.м.с. Кръстю Кръстев, LZ2AB, Провадия
2. м.с. Трифон Трифонов, LZ1TD, Хасково
3. м.с. Петър Гъргалов, LZ2PG, Русе

Републиканско УКВ-състезание „Освобождение на Българиа“, проведено на 3 и 4.III.1984г.
IV. Клубни радиостанции категория В с мощност до 5W
1. м.с. Владимир Коруков, м.с. Славчо Люцканов, Антон Грънчаров, LZ1KFZ/P, Стара Загора
2. м.с. Трифон Трифонов, Никола Колев, м.с. Атанас Работов, LZ1KDA/P, Хасково
3. з.м.с. Георги Воденичаров, Камен Вълчев, Иван Николов, LZ1KVZ/P, Сопот

bv01454

Извадки от Българското списание „Радио, телевизия и електроника“ 1985г. Брой 10 страница 3

Радиолюбителски съкращенияADR адрес
AGN пак
ALL всичко
ANT антена
AR край на предаването
AS чакайте (1 минута)
BEST най-добро
BURO QSL бюро
BK спрете
BOX пощенска кутия
CALL повикване
CL затворено
CQ повикване (до всички)
CUAGN връзка с Вас пак (отново)
DE от
DR драги
DX далечна, рядка станция
ES и
FB отлично
bv01455

Извадки от Българското списание „Радио, телевизия и електроника“ 1985г. Брой 12 страница 5

Международен Q-код, употребяван от радиолюбителите
bv01456

Извадки от Българското списание „Радио, телевизия и електроника“ 1986г. Брой 1 страница 3

Републикански присъствен КВ-турнирПоредният Републикански присъствен късовълнов турнир под шефството на сп. „Радио, телевизия, електроника“, организиран от ЦС на ОСО, ЦРК и ОС на ОСО – Хасково, тази година се проведе под знака на чествуването на 1000-годишнината на гр.Хасковоbv01457

Извадки от Българското списание „Радио, телевизия и електроника“ 1986г. Брой 4 страница 5

Международен Q-код употребяван от радиолюбителите
bv01458

Извадки от Българското списание „Радио, телевизия и електроника“ 1986г. Брой 12 страница 1

QRP KW 1986 с.Хасковски Минерални бани
bv01459

Извадки от Българското списание „Радио, телевизия и електроника“ 1987г. Брой 10 страница 2

Международен КВ турнир QRP турнир под шефството и за наградите на списание „Радио, телевизия, електроника“ Хасково – 20-22 юли 1987г.
bv01460

Извадки от Българското списание „Радио, телевизия и електроника“ 1987г. Брой 10 страница 43

Класиране…
bv01461