до 2016г.

РАДИОЗАСИЧАНЕ – РАДИООРЕНТИРАНЕ

Моменти от състезанията по радиозасичане – радио

орентиране  от 2016г.

 гр.Стара Загора-минерални бани

държавно републиканско първенство 9 – 10 април 2016г.