до 2016г.

РАДИО СБОРОВЕ

Моменти от сбирки, радио подготовка и тренировъчни сборове  от 2016г.

 

Велинград в планината Родопи радиоорентиране 3 – 6.07.2016г.

Пампорово в планината Родопи радиоорентиране 27-31.07.2016г.