от 1996г. до 2012г.

РАДИО ЗАСИЧАНЕ

Моменти от състезанията по радиозасичане до 2012г.