до 2019г.

РАДИО СБОРОВЕ

Моменти от сбирки, радио подготовка и тренировъчни сборове от 2019г.

Пловдив – орентиране в града 3 февруари 2019г.

Хасково – орентиране в електронното производство 5 февруари 2019г.

с.Клокотница край Хасково – радиоорентиране 23 – 24 март 2019г.

Хисаря – радиоорентиране 2 – 7 април 2019г.

Аида-радиоорентиране 4 – 5 май 2019г.

с.Клокотница край Хасково – радиоорентиране 19 май 2019г.

Велинград – радиоорентиране 25 юни – 1 юли 2019г.

Хасковски минерални бани-радиоорентиране август 2019г.

Пампорово – радиоорентиране 14 – 20 август 2019г.

Златна ливада – радиоорентиране 7 септември 2019г.

Хисаря – радиоорентиране 30 октомври – 3 ноември 2019г.

Техническа учебна година при радио клуб LZ1KAM-2019г.