до 2022г.

Моменти от сбирки, радио подготовка и тренировъчни сборове от 2022г.

Хисаря ARDF-BG LZ1KAM 05-11.04.2022г.