до 2017г.

РАДИОЗАСИЧАНЕ – РАДИООРЕНТИРАНЕ

Моменти от състезанията по радиозасичане – радио

орентиране  от 2017г.

  гр.Пловдив държавно републиканско първенство 1 – 2 април 2017г.