до 2011г.

РАДИО ЗАСИЧАНЕ

Моменти от състезанията по радиозасичане до 2011г.