УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

image5721_09      Радио клуб Хасково LZ1KAM е регистриран от Хасковският окръжен съд през 1997г. с председател Иван Йорданов Запрянов, и Любомир Любомиров Гаджев,   Биню Станчев Бинев,   Красимир Георгиев Карагеоргиев, Кирил Севов Вълчев, Радостин Димчев Димчев, Атанас Тодоров Работов-като членове на управителния съвет.    Христо Цветков Димитров работи като инструктор по радиоподготовка към към радиоклуба в Хасково.
През  2000г.  Радио клуб Хасково   LZ1KAM   е  пререгистриран  от  Хасковският окръжен съд с нов  управителен съвет с председател Христо Цветков Димитров и Кирил Севов Вълчев зам.председател, Митко Грозев Гергиев – член.

     Радио клуб Хасково LZ1KAM членува в БФРЛ .
Радио клуб Хасково LZ1KAM е лицинзиран от министерството на Младежта и спорта.
Радио клуб Хасково  получава инициал LZ1KAM от КРС  на 08.06.2000г. Преди време този инициал се е ползвал от други Хасковски клубни станции.  За първи път инициала LZ1KAM се дава на  радио-станцията на механотехникума в град Хасково с отговорник Васил Димитров LZ1EQ, в последствие от окръжният пионерски дом, завод Автоматика и сега от радиоклуба в град Хасково.
Радио клуб Хасково LZ1KAM е първоприемник на LZ1KDA.

РАДИО КЛУБ    ХАСКОВО          LZ1KAM
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
001 002 003
 Регистрация в съда на LZ1KAM   1997 г.       7 май 1999