до 2006г.

РАДИО ЗАСИЧАНЕ

Моменти от състезанията по радиозасичане от 1997г. до 2006г.