ЦИФРОВА ГРУПА

ЦИФРОВА ГРУПА
     Първите радиолюбители, започнали да се занимават с SSTV в град Хасково са: – Михаил Кювлиев LZ1MH – първото му QSO на SSTV е с G3WW на 24.XII.1976г. LZ1MH e изработил първият комплект апаратура за предаване и приемане на SSTV (монитор и скенер). На проведения от 5 до 11 май 1980г. Конструкторски шампионат – изложба, е награден със златен медал и награда от редакцията на списание ,,Радио, телевизия, електроника“ . Публикацията на комплекта е в брой 1 от 1981г. Снимка на комплекта е публикувана на кориците в брой 7 от 1983г. на списанието. През 1982г. LZ1MH и Павел Павлов LZ1IM – изработват кейборд за SSTV. На VI шампионат-изложба бе награден със златен медал. Публикацията от LZ1MH и LZ1IM е в брой 11 и 12 от 1983г. С инициал LZ1KDA в ,,DX“ състезанието на ,,IVCA“ сме първи в България и на 5-то място в света за което получихме купа. С инициал LZ1MH в ,,DAFG“ Deutsche Amateur Femschreib Gruppe първо място в света в първия тур, а във втория на 3-то място в света през 1980г.
През 1986г Георги Златев LZ1GQ прави радиовръзка с телетипна машина RFT на RTTY.
След 1994г. с настъпването на компютрите, започват да се включват Стефан Войчев LZ3SV и Христо Димитров LZ1XA с модеми изработени от тях за 300 и 1200 бода за PACKET с осем битови компютри „Правец“. С шестнадесет битови компютри програми за SSTV, RTTY, PSK и други видове работа, групата се увеличава през 2001г. от Иван Запрянов LZ5ZI, Недялко Делчев LZ1NC и други последователи.