от 1993г. до 2010г.

РАДИО СБОРОВЕ

Моменти от сбирки, радио подготовка и тренировъчни сборове  до 2010г.

                               радиозасичане-ориентиране

           Радиосбор по радио – ориентиране с проекто Националният

            отбор за момчета и момичета 15 и 19 години 6-10.04.2010г.

                                  Хасково – източни Родопи 

    Хоби радио – Казанлък 12.06.2010г. – Радиолюбителско изложение

 

        Родопи – Парк Кенана – Клокотница-язовира край град 

Хасково 26.06.2010г.   УКВ,  ориентиране на местността – 7,5 км

           Родопи – река Арда-село Странджево – радиозасичане

             ориентиране тренировка, УКВ    10-15 август 2010г.

            Среща на РОТАРИ КЛУБ – ХАСКОВО със медалистите по

         радиозасичане за 2010г. М15 и М19 при LZ1KAM 11.10.2010г.

                   радио – ориентиране край Хасковски минерални бани