до 2008г.

РАДИО ЗАСИЧАНЕ

Моменти от състезанията по радиозасичане до 2008г.