до 2020г.

РАДИОЗАСИЧАНЕ – РАДИООРЕНТИРАНЕ

Моменти от състезанията по радиозасичане – радиоорентиране от 2020г.

Хасково – QRP начинаещ радиолюбител 21 юни 2020г.

Хисаря – радиоорентиране QRP млад радиолюбител-радиоардуино 28 октомври – 1 ноември 2020г.