Българско списание Радио, Телевизия, Електроника 1970-2002г.

Извадки от българското списание „Радио, Телевизия, Електроника” 1971г. Брой 2 страница 62

Автоматично управление на предаватели за радиозасичанеСъстезанията по радиозасичане с всяка година придобиват все по-масов характер. Масовизацията създава нови трудности за организатори и треньори. Тези трудности са главно от организационен и технически харакер. Може да се предполага, че с разрешаването на техническите трудности ще се подобри и организацията на тренировките и състезанията. Описаният в статията автомат за точно време и предаване на инициали е предназначен да разреши една част от техническите трудности.
Съгласно Правилника за състезанията по радиозасичане необходими са 5 предавателя, които трябва да излъчат по следния ред:
Първа „лисица” – от всяка нулева до първа минута.
Втора „лисица” – от всяка първа до втора минута.
Трета „лисица” – от всяка втора и трета минута.
Четвърта „лисица” – от всяка трета до четвърта минута.
Пета „лисица” – от всяка четвърта до нулева минута.
Лисиците по време на излъчването трябва да се предават следните инициали:
Първа „лисица” – МО Е – – .
Втора „лисица” – МО И – – ..
Трета „лисица” – МО С – – …
Четвърта „лисица” – МО Х – – ….
Пета „лисица” – МО 5 – – …..
При излъчването лисиците не трябва да се застъпват по време една с друга.
bv01376

Извадки от българското списание „Радио, Телевизия, Електроника” 1971г. Брой 5 страница 159

Преглед на състезанията през 1970г.Състезанията се проведоха край с. Долна баня, Софийско. Участвуваха 52 състезатели от 19 окръга… Най-добре представилите се окръзи са: София ГК – 108 мин , Смолян – 118,35 мин , Хасково – 121,55 мин.

bv01402

Извадки от българското списание „Радио, Телевизия, Електроника” 1971г. Брой 6 страница 190

Транзисторен приемник за радиозасичане на 3,5 MHz „Снайпер-70″През 1969г. в учебния план на Градския радиоклуб – София, беше предвидено провеждане на курс-практикум за изработка на 50 приемника за радиозасичане…
а) чувствителност, достатъчна да чува стандартна „лисица“ от 5 до 7 км;
б) точна диаграма с феритна антена и с щир-антена, която да се запазва и на много малки разстояния от „лисицата“ – 1 до 2 метра…
bv01403

Извадки от българското списание „Радио, Телевизия, Електроника” 1974г. Брой 4 страница 126

Специална физическа подготовка – гаранция за високи спортни успехиВисокото ниво на съвременните спортни постижения е немислимо без науйчно обоснована, системна, строго планирана целогодинша подготовка. Това е правило, което не търпи изключение за нито една от спортните дисциплини независимо от характерните им особености и привидната им отдалеченост от общоприетата представа за физкултура и спорт. В днешно време с необходимата сериозност се говори за общофизическа подготовка и при шахмата, за който се смяташе, че се изискват само определени качества от психоинтелектуалната сфера. Същото се отнася и за радиолюбителските дисциплини
bv01404

Извадки от българското списание „Радио, Телевизия, Електроника” 1980г. Брой 11 страница 2

Първият световен шампионат по радиозасичанеНе беше голям броят на страните, чиито отбори взеха участие в провеждането на 1 световен шампионат по радиозасичане (лов на лисици), състоял се от 7 до 13 септември 1980г. в Полската народна република. Отборите на България, Федерална република, Норвегия, Полша, Румъния, Съветския съюз, Унгария, Чехословакия, Швейцария, Швеция и Югославия се събраха в спорния център „Сетнево“ в гр. Владиславово, недалече от гр. Гданск, за да премерят сили по един сравнително нов вид спорт – радиозасичане, който вече намира световно признание.
bv01405

Извадки от българското списание „Радио, Телевизия, Електроника” 1984г. Брой 9 страница 35

Републиканско първенство по радиозасичане Хасково’84
bv01407

Извадки от българското списание „Радио, Телевизия, Електроника” 1987г. Брой 8 страница 11

Републиканско първенство по радиозасичане – 1987 година

От 9 до 12 юни 1987 г. В комплекса „Елените“, Бургаски окръг, се проведе републиканското първенство по радиозасичане за мъже, жени и юноши на обхвати 3,5 и 144 MHz…
bv01406