КВ

    РАДИО КЛУБ – ХАСКОВО – LZ1KAM  е първоприемник на  LZ1KDA

“ На 9 април 1955 година

е в ефир и радиостанцията LZ1KDA от Хасково с началник Димитър Славчев и оператор – Христо Кавърджиков. Разрешителното е било от 20 февруари – за малко да изтърват срока за построяването и !
Работещите през 1955 година клубни станции са 35 на брой. Между тях личат имената на LZ1KPZ,
LZ1KDA, 1KSP,1KSZ, 1KKZ, 1KRB, 1KGZ, 2KCS, 2KTM, 2KLR, 1KRB, 2KAF, 2KAC, 2KPP, 2KSK, 2KRT, 2KST, 2KDK, 2KRK, 2KTU, 2KML, без да броя софийските LZ1KAA, 1KAB, 1KSA, 1KSF, 1KDP. “
Съхраненo от Владимир Даскалов LZ1KZ

Запазените сведения, снимки и дневници от близкото минало са оскъдни. КВ дейноста по разкази на повечето радиолюбители е била силно развита, поради спецификата-радиовръзка с други любители от България и света. Участията в републикански и международни състезния са били празник в радиоклуба. Организира ли са се курсове по радиотелеграфия, радиотехника, полага ли са се изпити за класна специалност и разряди по спортно майсторство. 

      В Българското списание Радио 1955г. брой 6 страница 3  е написана статия за изработилите радиостанцията на  LZ1KDA и операторите осъществили първите радиовръзки с нея, Христо Кавърджиков – председател на клубния съвет, инж. Арнаудов, Димитър Славчев – началник на клуба, инж. Вълчанов, Тончо Тонев, Надежда Мирчева, Милуш Николов, Тодор Тунчев… .
    В Българското списание Радио 1956г. брой 1 страница 10  е написана статия за УКВ обхвата, и за първи път се споменава инициала LZ1KAM – който е използван през 1953г. за УКВ радиоуправляем модел .
Активни оператори за времето са Трифон Димитров LZ1TD, Михаил Кювлиев LZ1MH, Атанас Работов LZ1NJ, Георги Златев LZ1GQ, Димитър Статев LZ1TZ, Христо Колев, Тилко Русев , Пенчо Пеневски LZ1PC, Милуш Бакърджиев, Недялко Делчев LZ1NC, Биньо Станчев LZ1ET, Руско Щерев, Никола Колев LZ1NA, Лозко Лозев LZ1KE, Петко Христозов LZ1PX, Павел Павлов LZ1IM, Александър Леков LZ1XI, Христо Димитров LZ1XA, Димитър Славчев, Атанас Вълев, Марко Габарев, Златко Иванов, Димитър Ковачев, Иван Запрянов LZ5ZI, Стефан Войчев LZ3SV, Златко Василев LZ5QB, Иво Петев, Тодор Коларов, Дамян Господинов LZ5GX, и други. При осмомартенските КВ състезания активни радиолюбителки са Недялка Бойдева, Марийка Работова LZ1NM, Софка Иванова, Албена Койнова, и други. Първата лична радиостанция в град Хасково е на Михаил Кювлиев LZ1MH през 1968г. с предавател собственна конструкция, той сглобява и първият трансивер през 1972г. Първата насочена многобандова-квадрат КВ антена е изработена от Георги Златев LZ1GQ, по подобие на нея е и клубната КВ антена от 1984г.