РАДИО ЗАСИЧАНЕ

Запазените сведения, снимки, състезателни картони и дневници от близкото минало са оскъдни. Радиозасичането по разкази на повечето радиолюбители е било силно развито, поради интересното представяне като игра на „ЛОВ НА ЛИСИЦИ“, в търсене на скрити предаватели в гориста местност, с помощата на приемници за радиозасичане, за два обхвата  КВ – 3,5 MHz  и  УКВ – 144MHz.  Участия в окръжни – областни, републикански  и  международни срещи и състезания с други радиолюбители. Организира ли са се тренировъчни радиосборове през годините, за постигане на по-добри резултати в предстоящите състезания и разряди по  спортно  майсторство.  Активни състезатели за времето са Михаил Кювлиев LZ1MH, Васил Димитров LZ1EQ, Хрант Багдасарян, – участвали за първи път на зоново състезание,,лов на лисици“ гр. Казанлък 14 до 17 май 1968г.,Трифон Димитров LZ1TD, Георги ЗлатевLZ1GQ, Недялка Бойдева, Стефан Джелепов, Тилко Русев, Милуш Бакърджиев, Биньо Станчев LZ1ET, Руско Щерев, Павел Павлов LZ1IM, Христо Димитров LZ1XA, Александър Леков LZ1XI, Атанас Вълев, Марко Габарев, Тодор Димов, Златко Иванов, Димитър Ковачев, Иван Запрянов LZ5ZI, Стефан Войчев LZ3SV, Веселин Михов, Генади Колев, Стойчо Иванов, Невена Кънчева, Златко Василев LZ5QB, Иво Петев, Тодор Коларов, Дамян Господинов LZ5GX, Пламен Ленков, Радослав Георгиев, Константин Дюлгеров, Емил; Александар; Мария Александрови, Антон Златков, Стоян Карасанов и други.
Първите транзисторни предаватели  за ръчна манипулация
са изработени  през 1970г., а през 1985г. в радиоклуб Хасково Васко Бакалов сглобява манипулатор на TTL интегрални схеми. С навлизането на MOS интегрални схеми през 1988г., Христо Димитров LZ1XA реализира манипулатора за предавателя с много малка консумация-15mA. С помоща на Иван Запрянов LZ5ZI през 2001г. е програмиран PIC процесор за манипулатор. От 2008г. е в процес на разработка, предавател със синтезатор за честота и цифрово управление от контролер.
Първите  премници от 1970г. са били на германиеви транзисторни. През 1986г. Христо Димитров LZ1XA реализира схема на премник за 3,5мHz с интегрална схема А244 . От 1990г. приемниците за радиозасичане са на хибридни интегрални схеми, разработка на ОСО.
В Българското списание Радио и Телевизия 1957г. Брой 6 страница 10 е написана статия за Приемно-предавателна станция на 144 мгхц за „Лов на лисици”. От това периодично българско списание е направена и частична хронолигия на радиозасичането в Хасково и България.