до 2010г.

РАДИО ЗАСИЧАНЕ

Моменти от състезанията по радиозасичане до 2010г.