Българско списание Радио и Телевизия 1957-1969г.

Извадки от българското списание „Радио и Телевизия” Брой 6 страница 10

Състезанията „Лов на лисици”
Жденко ЗдравкоСъстезанията на радиолюбителите , получили названието ,,Лов на лисици”, са може би най-интересните и най-увлекателните.Този нов вид укв радиоспорт стана разпространен сред радиолюбителите само от преди няколко години, обаче той вече придоби широка популярност.
Във Федеративна народна република Югославия подобни състезания бяха проведени за пръв път на I събор на радиолюбителите в Любляна през 1953 година, след което те започнаха да се организират редовно.
Какъв е смисълът на състезанията?
Пред участниците се поставя задача: да се открие радиостанцията, която се установява на неизвестно за тях място, за най-кратко време. През определено време, всеки пет или по-малко минути, скритата радиостанция – ,,лисица” – в течение на 30 секунди до 1 минута изпраща в етера своя инициял. Приемайки го, участниците в този своебразен лов определят в каква посока следва да се движат.
Разтоянието между ловците и лисицата, в зависимост от местността, може да бъде различно – от 2 до 7 км. Следователно ловците трябва да иимат преносими батерийни приемници и специални антени, притежаващи максимално насочено действие. Желателно е те да имат и часовници. Това ще ги избави от необходимостта непрекъснато да слушат предаванията и те ще могат да оглеждат внимателно околността…
bv01368

Извадки от българското списание „Радио и Телевизия” 1958г. Брой 5 страница 6

УКВ приемник за „Лов на лисици” от изложба…Най-забележителни от изложените ултракъсовълнови апаратури са приемниците за „Лов на лисици” на студентите Емил Стоилов, Михаил Михайлов и предавателят „Лисица”,направен от Стефан Ковачев. Напоследък радиоспортът „Лов на лисици” намира все по-голямо разпространение сред радиолюбителите в другите страни. Чрез него състезателите усвояват техниката и тактиката в откриването на „лисицата” – скритата предаваща радиостанция – посредством насочване на антената. Значението на този нов за радиолюбителите спорт се състои в това, че създава стремеж за конструиране на леки и ефектни укв апаратури, и това че се подготрят за бързо откриване на радиостанции при други обстоятелства, в полза на отбраната на Родината..bv01369

Извадки от българското списание „Радио и Телевизия” Брой 8 страница 14

УКВ апаратура на 144 MHz за „Лов на лисици”Антената е 4-елементна с вид и размери показани на фиг. 1 и 2. Употребени са дуралуминиеви тръби с външен диаметър 10 мм и вътрешен – 8мм. Четирите вибратора са закрепени на хоризонтална тръба със същия диаметър посредством съединители, изработени от алуминий, размерите на които се виждат на фиг. 3. Цялата антена се крепи на вертикална мачта с помоща на друг съединител, който е показан на фиг. 4. За фидер служи двупроводна линия с вълново съпротивление 300 ома. Куплирането на фидера с главния вибратор става посредством съгласуващ Т-елемент, който се състои от две еднакви рамена от дуралуминиеви тръби, съединени с керамична пръчка…
bv01370

Извадки от българското списание „Радио и Телевизия” 1958г. Брой 10 страница 15

Приемно-предавателна станция на 144 MHz за „Лов на лисици”Радиолюбителският спорт „лов на лисици” още не е много популярен у нас, но вече започва да буди интерес сред нашите любители. С цел да бъдат ораганизирани подобни състезания, секцията УКВ при ГРК на ДОСО – София реши да се заеме с конструирането на апаратури, работещи в обхвата 144 – 146 мгхц, на който обикновено се провежда „ловът на лисици”
Описаният в статията приемо-предавател е предназначен да служи за „лисица” т.е. главно за предавател, по чиито излъчвания да се ориентират състезателите – „ловци” за местонахождението на „лисицата”.
Предавателят е конструиран с оглед на изискванията за това състезание. Мощността му е около 1 вт. Модулацията е анодна. Употребени са икономични лампи размери, може да осигури продължително време стабилна работа на апаратурата.
В апаратурата е предвидена възможност за превклюване в положение приемане. Това има своите удобства, защото дава възможност да се водят връзки по всяко време на състезанието със съдийската колегия на предварително уговорена честота, а освен това прави станцията по-универсална…
bv01373

Извадки от българското списание „Радио и Телевизия” 1959г. Брой 8 страница 8

„Лисиците” са уловениОт 8 до 12 юли в София се състояха републиканските състезания по радиотелеграфия за 1959 г. и същевременно радиолюбителски сбор, в който взеха участие радиолюбители от цялата страна.
В неделя 12 юли, гостите бяха свидетели на организирания от ЦК на ДОСО „Лов на лисици” на 144 MHz. Този „лов” бе първи по рода си у нас. Хубавото слънчево неделно утро създаваше бодрост и весело настроение както у състезателите, така и у зрителите и ранните посетители на Западния парк. Радиоотделът при ЦК на ДОСО заедно със съдиите при „лисиците” и операторите бяха осигурили скрито място за двете радиостанции два часа преди започване на състезанието.
В 9:20 ч. „ловът” бе открит от др. Костов, представител на ЦК на ДОСО, който изясни на гостите-наблюдатели условията за състезанието. В състезанието взеха участие: Николай Радуилов, Георги Филипов, Михаил Найденов, Йордан Мандов и Емил Стоилов от Софийския радиоклуб…
bv01374

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” Брой 10 страница 17

„Лов на лисици”През месец юли т.г. радиолюбителите от софийския радиоклуб демонстрираха пред участниците в радиолюбителския сбор първия в страната „лов на лисици”.С това бе сложено началото на това интересно УКВ състезание. Още тогава радиолюбителите от град Видин обещаха в най-скоро време да се подготвят и да поканят своите софийски колеги на двустранна среща. Редицата трудности по набавяне на части и материали с общи усилия бяха преодоляни…
bv01408

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1960г. Брой 6 страница 10

Подготовката ни за ЛайпцигВестта за предстоящите международни състезания в Лайпциг през месец май т.г. се разнесе бързо из цялата страна. Състезанията са нови и интересни за нас: „Лов на лисици” на 144 MHz и на 3,5 MHz и на радиообмен с полеви радиостанции. Нашите радиолюбители нямат никакъв опит, а срокът за подготовка е кратък, много кратък. За определяне на представителните команди, с които нашата страна ще вземе участие в тези състезания, oт 22 дo 24 април се проведоха републикански подборни състезания по трите дисциплини…
bv01409

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1960г. Брой 10 страница 6

Лов на лисици в МоскваПо покана на ДОСААФ – СССР от 23 до 29 юли т.г. в Москва се проведоха международни състезания по „лов на лисици” с участието на отбори от Унгария, Чехия, Полша, Съветския съюз и България. Българският отбор бе в състав: Михаил Найденов, Александър Торосян – на 144 MHz, Николай Корабов, Величко Павлов – на 3,5 MHz и Виктор Кръстев – треньор на отбора. С изключение на Александър Торосян останалите състезатели бяха участвували в първите международни състезания по „лов на лисици” в ГДР…
bv01410

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1960г. Брой 11 страница 6

Сред малките по обем приемници за „лов на лисици” изпъква изработеният от Стефан Ковачев телевизионен приемник. Той е 13-лампов по стандарта на ОИР. Чувствителност от 1 до 5 канал не по-лоша от 150 мкв и от 5 до 12 канал не по-лоша от 350 мкв. Размер на екрана 21/28 см. Лента на пропускане на приемника за изображението не по-малка от 5 MHz…
bv01411

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1960г. Брой 11 страница 7

Първи републикански състезания по радиозасичане „Лов на лисици”Израз на разнообразяването и разширяването на спортно-състезателната дейност – задача, поставена от III конгрес и II пленум на ЦК на ДОСО, е и устроеното Първо републиканско състезание по радиозасичане „лов на лисици”. За повишаване интереса към този вид спорт брагоприятно се отразиха подборните и двете международни състезания през тазигодина в Лайпциг и Москва.
Състезанията се водиха край с. Нови хан, Софийско, в труден дванадесеткилометров горист планински терен.
Участвуваха 28 състезатели от Толбухински, Врачански, Старозагорски, Пловдивски и Видински окръзи и от градовете София и Варна. 15 състезатели бяха на 3,5 MHz и 13 – на 144 MHz…
bv01412

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1961г. Брой 6 страница 185

Да се подготвим за състезанията „лов на лисици”Състезанията по радиозасичане „лов на лисици” се посрещат с голям интерес сред българските радиолюбители и обществеността. В продължение на една година тази спортна дисциплина получи такова развитие, че у нас се проведоха републикански състезания, наши отбори участвуваха в международните състезания в Лайпциг и Москва. Званието шампион по радиозасичане – „лов на лисици” за 1960 година получиха радиолюбителите Николай Корабов от Варна на 3,5 мгхц и Спас Делистоянов от София на 144 мгхц; израснаха и други състезатели, отлични в радиозасичане, като Михаил Найденов, Величко Павлов, Тотю Цанков, Стефан Дунев, Димитър Галмадиев, Коста Желязков и др. Добро развитие получи този вид състезание в София, Варна, Видин, Толбухин и Пловдив.
За бързото развитие на тази дисциплина в различните страни сочи и фактът, че вече ежегодно се организират международни състезания между социалистическите страни, а тази година JARU – I район ще проведе през август в Швеция първия европейски шампионат по „лов на лисици”…
bv01413

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1961г. Брой 9 страница 269

Приемник за „Лов на лисици” на 145 MHzПри конструирането на описания приемник изискванията бяха той да отговаря на следните условия:
1.Да има необходимата чувствителност, така че с антената – 4-елементов вълнов канал, да осигури добро приемане на предавател с мощност 0,5 до 1 вт на разтояние 7-10км.
2.Да има заедно със захранването възможно най-малко тегло и обем
3.Захранването да осигурява непрекъсната работа поне 5-6 часа, колкото трае едно състезание.
4.Максимална оперативност и електрическа и механическа стабилност.
Както показа едногодишната му експлоатация, приемникът притежава горните качества и смело може да се каже, че като тип е много подходящ, а наред с неговата простота на конструкцията и лесно изпълнение би могъл да бъде направен от всеки средно подготвен радиолюбител…
bv01414

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1961г. Брой 10 страница 296

Второ републиканско състезание по радиозасичанеСъстезателите на честота 3,5 мегахерца от второто състезание за републиканско първенство по радиозасичане вече стартираха, когато Спас Делистоянов и Йордан Мандов решиха да ги последват. В същност те не се интересуваха от борбата в първата дисциплина. На тях в този момент им тежеше по-голяма грижа. Само след един ден и те ще трябва да се съревновават, но с УКВ приемници и на честота 144 мегахерца. От тях другарите им и ръководството на Софийския радиоклуб очакваха много. Те искаха да запазят първото място както в индивидуалното, така и в отборното класиране, спечелено с много труд на миналогодишното републиканско състезание…
bv01415

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1961г. Брой 10 страница 300

3,5 мгхцПриемникът е петлампов супер (фиг.1), в който са употребени съветски батерийни радиолампи 1К2Б, 1А2Б, 1К2Б, 1Б2Б и 2П2Б. Тази серия е с икономична консумация в отоплителната верига и работи с ниско анодно напрежение. Със същия резултат могат да се използуват лампи от други производства, като 1Т4Т, 1R5Т, 1S5T, 3S4T и др…bv01416

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1961г. Брой 11 страница 335

Москва 1961По покана на федерацията на радиоспорта на СССР български представителен отбор взе участие в традиционните състезания „лов на лисици” в Москва от 1 до 7 септември т.г. За състезанията бяха пристигнали отборите на Чехословакия, Унгария, ГДР, Швеция, СССР и НРБ. Оборът на Румъния закъсня и не взе участие в състезанията на 144 мгхц.
Българският отбор беше в състав: Стоян Стайков – водач и съдия, Виктор Кръстев – треньор, Спас Делистоянов и Тотю Цанков – състезатели на 144 мгхц, Николай Корабов и Стефан Дунев – състзатели на 3,5 мгхц…
bv01417

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1962г. Брой 11 страница 327

УКВ предавател за „лов на лисици”Предлаганият укв предавател (фиг.1) за „лов на лисици” е добре позната участниците в републиканското състезание през 1962г във Варна като „лисица” №1. Размерите, заедно с захранването, са 260х200х120 мм, а теглото – около 4-5 кг. Захранва се с една анодна батерия 80в и един желязноникелов акулуматор 1,2в 2ач. Предавателят консумира 20ма аноден и 450ма отоплителен ток. Това осигурява около 4 часа непрекъсната работа. Предавателят има възможност да работи и с модулация около 1000хц. Това е много удобно за самостоятелни тренировки на състезателя за овладяване възможностите на приемника, особено при близко засичане…bv01418

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1963г. Брой 1 страница 3

За радиозасичането на 144 мхцПрез последните няколко години „Ловът на лисици”, или радиозасичането, доби голяма популярност у нас. Този вид спорт намери добре почва сред българските радиолюбители. С всяка година расте броят на участниците в състезанията, подобряват се резултатите, расте и майсторството на състезателите. Ние сме участвували вече в четири международни състезания, организирахме и три вътрешни републикански шампионата…
bv01419

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1963г. Брой 3 страница 69

Приемник на 3,5 мхцКакто се вижда от схемата (фиг.1), първата лампа Л1 е усилвател на ВЧ. Входният кръг се състои от индуктивността на рамковата антена и капацитетите на С1 и С2. За С2 е използуван въздушен тример 5%25 пф, тип „Филипс”, производство на нашия Слаботоков завод. При липса на такъв, с успех може да се използува керамичен донастройващ кондензатор с приблизително същия капацитет. В анодната верига на същата лампа е включен втори трептящ кръг, който е най-чуствителната част на приемника. Понеже бобината е включена към плюса на батерията, а променливият кондензатор не е удобно да се включи там, налага се свързването му към бобината да стане чрез разделителните кондензатори С4 и С5. Те трябва да имат високо качество и най-добре е да бъдат керамични – особено кондензаторът С4. Кондензаторът С3 е също керамичен и служи за разливане на обхвата. А за променлив кондензатор се използува тример от типа „Филипс”…bv01420

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1963г. Брой 9 страница 259

Четвърто републиканско първенство „лов на лисици”През тази година за четвърти път в нашата страна се състояха републикански състезания по „лов на лисици”. Първите си стъпки у нас тази дисциплина направи през 1959 година, когато в София се организираха демонстрационни състезания. Още на другата година последваха състезания от републикански мащаб и участие в международни състезания – в ГДР. За три-четири години новият спорт привлече голям брой ентусиазирани привърженици. За неговото популяризиране спомогнаха първите „лисичари” от радиоклубовете в София, Варна, Пловдив, Видин и Толбухин…
bv01421

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1964г. Брой 2 страница 35

3,5 мхц конвертор за „лов на лисици”Чрез описания конвертор, оформен като една малка приставка към някой обикновен транзисторен приемник, напр. „Прогрес”, „Гауя”, „Sterchen” и др., може да се направи един високо чувствителен приемник за „лов на лисици”. Освен това конструкторът, който прави самоделен транзисторен супер за „лов на лисици”, може да използува настоящата схема и описанието на детайлите при разработване на високочестотната част на приемника. Употребените в схемата транзистори с успех могат да бъдат заменени със съветски транзистори от типа П401, П402, П403 и др…
bv01422

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1964г. Брой 3 страница 71

Транзисторен супер за „лов на лисици на 3,5 мхцПриемникът е 6-транзисторен супер с П402 – 1 брой, П16 – 2 броя и П13 – 3 броя. Размери на кутията – 150/80/36 мм. Тегло с захранването – 400г. Консумиран ток – около 4мA, при 6V напрежение на батерията. Има вграден S-метър. С малко промени става един добър концертен приемник за средни и къси вълни…
bv01423

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1964г. Брой 5 страница 133

Радиокомпас за „лов на лисици”Използуването на компас при търсенето на скритите „лисици” съкращава значително лутането около тях, особено в непознати местности и при облачно време…
bv01424

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1964г. Брой 9 страница 259

Международни състезания по радиозасичане в УнгарияОт 7 до 13 август т.г. в района на Будапеща – Унгарска народна република, се проведоха състезания по радиозасичане – „лов на лисици”, в които взеха участие отбори на Съветския съюз, ГДР, Полша, Чехословакия, Унгария и България. Организаторите на състезанието бяха създали безупречна организация и равни условия, при които всеки отбор можеше да разгърне своите сили и да даде всичко, на което е способен…
bv01425

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1964г. Брой 11 страница 323

Пети републикански състезания по „лов на лисици”На 13 и 14 септември т.г. в парка Люлин, край София, се проведоха петите републикански състезания по радиозасичане на 3,5 и 144 Мхц. Тази година в сравнения с миналата броят на участниците-състезатели бе по-голям. За първи път взе участие например Ловешки окръг (по-точно град Троян, тъй като състезателите от окръга бяха само от този град). В състезанието на 3,5 Мхц участвуваха 9 окръга с 29 състезатели, а на 144 Мхц се състезаваха 15 души от 7 окръга. Прави впечатление, че радиоклубовете са се насочили предимно към състезанието на 3,5 Мхц, тъй като за „лов на лисици” ма 144 Мхц са необходими специални материали за построяване на приемници…bv01426

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1965г. Брой 4 страница 99

Общата физическа подготовка – залог за високи спортни успехиС всяка измината година спортното майсторство на българските радиолюбители расте, умножават се високите спорни постижения на международните срещи. Нараства броят на състезателните радиодисциплини, и заедно с него – броят на състезателите. В републиканските състезания ежегодно участвуват над 3200 спортисти. Майсторските норми вече са покрили 37 души, повече от 3000 радиолюбители са разрядници…bv01427

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1965г. Брой 8 страница 228

Режим на храненето при радиоспорта „лов на лисици“Сред спортната младеж на ДОСО радиодисциплините стават все по-популярни. Напоследък широка известност спечели увлекателният „лов на лисици” (радиозасичане). В сравнение с радиотелеграфията, която е предимно техническа дисциплина и изисква стабилна нервна система с голяма подвижност на нервните процеси и високи технически познания, „ловът на лисици” изисква организмът на спортиста да притежава високи функционални възможности, да е готов да понася големи физически натоварвания. Погрешно би било да се смята, че високите спортни успехи при „лова на лисици” могат да се постигна само по пътя на техническото усъвършенствуване на апаратурата и чрез добре техническа подготовка. Безпорно това са фактори, играещи първенствуваща роля. Тази спортна дисциплина налага обаче преодоляването на значителни разстояния през пресечена местност за минимално време. Това обстоятелство задължава радиоспортистите да допълват своята специална техническа подготовка с общо-физическа…
bv01428

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1966г. Брой 2 страница 41

Приемник на 144-146 MHz за радиозасичанеПри състезанията по радиозасичане състезателите пробягват значителни разстояния, носейки приемника, с който засичат „лисиците”. Тези условия налагат специални изисквания към апаратурата – освен необходимата чувствителност, тя трябва да бъде с малък обем и тегло. Наред с това приемникът трябва да осигурява неколкочасова непрекъсната работа…bv01429

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1966г. Брой 3 страница 69

Подготовка на състезателите по „лов на лисици”Успехът във всяко състезание е резулта на подготовката на състезателя. И в състезанията по „лов на лисици” това правило не прави изключение, а може би само известни допълнения: това, че за тях е необходима многостранна подготовка – техническа, физическа и тактическа, и само при правилното съчетание на тези три страни на подготовката може да се осигури добро представяне…
bv01430

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1966г. Брой 6 страница 168

Приемник за „лов на лисици” на 3,5 MHzТехнически данни:
Чувствителност за средна честота на обхвата около 1мВ, при отношение сигнал-шум 10:1. Затихване по съседен канал не по-малко от 52dB при разтройка 6 KHz. Затихване по огледален канал не по-малко от 57dB. Регулиране на усилването по междинна честота – 48dB, а по-висока честота – 86dB…bv01431

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1966г. Брой 7 страница 198

Предавател на 144-146 MHz за тренировки по радиозасичанеТехническата и тактическата подготовка на състезателите по радиозасичане налага предварително да бъде обмислен въпросът за предавателя (лисицата). На преден план изпъква проблема за неговата мощност, за стабилността на честотата, за необходимите лампи и захранване.
Предавателят трябва да е компактен, икономичен по консумация на електрическа енергия, а мощността на излъчване да осигурява чуваемост на разстояние от 5 – до 8 км…
bv01432

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1967г. Брой 6 страница 188

Предавател на 3,5/144 MHz за „лов на лисициПредавателят се захранва от три анодни батерии тип БАС-90 заедно с акумулаор 6V/14 Ah (от мотоциклет „Ява”). Анодните батерии са свързани последователно, което осигурява максимално анодно напрежение 270V. Батериите и акумулаторите в захранваща кутия от радиостанция РБМ-1. Предавателят е свързан със захранването посредством трижилен кабел, завършващ със съответни клеми…
bv01433

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1967г. Брой 12 страница 383

15 mW транзисторен ТХ за 144 MHzПредавателят е изпълнен изцяло с български транзистори и с материали, които се намират на нашия пазар. Съдържа пет стъпала: oсцилатор, два умножителя, подкрайно и крайно стъпало. В осцилатора е употребен SFT 317, който отлично генерира на честоти до 40 MHz. Кварцът Х може да бъде за 8, 12, 24 или 36 MHz. Ако основната му честота е 8 или 12 MHz, той трябва да е такъв, че да може да трепти на трета хармонична…
bv01434

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1968г. Брой 9 страница 283

Първи републикански състезания по радиозасичане за жени и девойки – София 1968Шест отбора от 5 окръга – това са състезателките. Всичките млади, енергични девойки, дошли в София с твърдото намерение да бъдат първи. Апаратурите им са най-различни. Като се започне с линейни приемници по схема „Рекорд” и се стигне до „пушки” на които биха завидели даже и някои наши изтъкнати състезатели. Резултатите магат да се смятат задоволителни за това първо състезание. Мария Абаджиева от София (XYL на LZ1SQ) зае първо място с 45 мин. Наталия Каменова, също от София – второ място със 67,05 мин., а Минка Маринова от Шумен – трето място със 100,30 мин. Отборно състезанието бе спечелено от София ГК, следвани от Ст.Загора и Шумен. Хубавото време, добрата организация и ентусиазмът, събрани заедно, направиха състезанието една приятна среща за нашите YL. Да се надяваме, че през 1969г. броят на състезателките ще бъде поне два пъти по-голям…bv01435

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1968г. Брой 9 страница 286

Транзисторен предавател на 3,5 MHz за тренировки по радиозасичанеПо настоящем тренировките със състезателите по радиозасичане се провеждат с радиостанции от типа РБМ. Като се има предвид, че захранването се състои от две батерии БАС-80 и два акумулатора 2НКН или при другия вариант – акумулатор и трансвертер, то големият им обем и тегло ги прави твърде неудобни за транспортиране.
Разгледаната схема е предавател за телеграфна работа с кварцова стабилизация на честотата, който предлага големи удобства при транспортиране и експлоатация и осигурява чуваемост с осем-транзисторен суперхетеродинен състезателен приемник („лисичар”) на разстояние от 3,5км…
bv01436

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1969г. Брой 5 страница 157

Предавател-лисица на 3,5/145 MHzОсновната тенденция при разработката на схемата на предавателя беше постигане на максимална лекота и икономичност на конструкцията, като се използуват изключително детайли, намиращи се на нашия пазар. Липсата на мощни високочестотни транзистори ни застави в крайните стъпала да използуваме радиолампи.Всички останали блокове на предавателя бяха разработени с полупроводникови елементи. Така се получи една значително компактна, леко преносима и икономична по отношение на захранването конструкция, удобна за тренировка. Общият външен вид на предавателя е показан на фиг.1…
bv01437

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1969г. Брой 6 страница 1921

Транзисторна „лисица” за 3,5 мегахерцаВ конструкторската секция при окр. Радиоклуб Пловдив за тренировки по радиозасичане бяха изработени няколко транзисторни „лисици”. Тук даваме описание на една от тях. Предавателят има следните технически данни. Работи на фиксирана честота в обхват 3,5 MHz. Стабилността на честотата се осигурява с кварцов кристал. Мощността на предавателя е от 2,5 до 4W INPUT при телеграфия и от 1 до 2W при телефония в зависимост от величината на захранващото напрежение.
Захранващото напрежение е 18V – четири батерии за джобно фенерче. Предавателят запазва работоспособност при напрежение до 10V, но мощността спада до 2,5W…
bv01438

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1969г. Брой 8 страница 255

„Пушка за 144 MHz“Приемникът е изпълнен изцяло на български транзистори и с материали, които се намират сравнително лесно у нас. При конструирането му се имаха предвид следните изисквания: да има достатъчна чувствителност, опростено командуване, регулиране чувствителността в големи граници, малко тегло и захранване от батерии, които се намират лесно на пазара…
bv01439

Извадки от българското списание „Радио и телевизия” 1969г. Брой 11 страница 348

Радиозасичане мъже – 1969г.На 3,5 MHz пръв Ангел Танев и отборът на Пловдив!
На 144 MHz пръв Господин Петков и отборът на Троян!
Хасково беше любезният домакин на Десетите републикански състезания по радиозасичане – лов на лисици за мъже на 3,5 MHz. 61 участници от 21 окръга, а на 144 MHz 23 от 6 окръга. Най-многочислените досега състезания. За пръв път беше даден групов старт. Но как протекоха състезанията.
Стартираха състезателите на 3,5 MHz. По решение на съдийската комисия те бяха разпределени в групи по 7 от различни отбори. Стартът се даваше през 10 минути. В продължение на 90 минути стартираха всички състезатели. Районът се насити от състезатели…
bv01440