до 2013г.

РАДИО ЗАСИЧАНЕ

Моменти от състезанията по радиозасичане до 2013г.