от 2013г. до 2021г.

РАДИО ЗАСИЧАНЕ

Моменти от състезанията по радиозасичане до 2013г.