РАДИО СБОРОВЕ

РАДИО СБОРОВЕ

    Запазените сведения, снимки, състезателни картони и дневници от близкото минало са оскъдни. Организира ли са се тренировъчни радиосборове през годините, за постигане на по-добри резултати в предстоящите състезания и разряди по спортно майсторство за участие в окръжни – областни, републикански и международни състезания. Активни състезатели за времето са Михаил Кювлиев LZ1MH, Атанас Работов LZ1NJ, Марийка Работова LZ1NM, Трифон Димитров LZ1TD, Георги Златев LZ1GQ, Тилко Русев, Пенчо Пеневски LZ1PC, Милуш Бакърджиев, Биньо Станчев LZ1ET, Руско Щерев,  Лозко Лозев LZ1KE,  Павел Павлов LZ1IM, Христо Димитров LZ1XA, Александър Леков LZ1XI, Атанас Вълев, Марко Габарев, Тодор Димов, Димитър Димитров, Златко Иванов, Димитър Ковачев, Иван Запрянов LZ5ZI, Стефан Войчев LZ3SV, Албена Койнова, Златко Василев LZ5QB, Веселин Михов, Генади Колев, Невена Кънчева,   Стойчо Иванов, Иво Петев, Тодор Коларов, Дамян Господинов LZ5GX, Климент Златев, Пламен Ленков, Радослав Георгиев, Константин Дюлгеров, Янислав Иванов, Емил; Александар; Мария Александрови, Кирил Вълчев LZ1WKS, Антон Златков, Стоян Карасанов и много други показани на снимките по хижи, спортни и почивни бази.