до 1996г.

РАДИО ЗАСИЧАНЕ

Моменти от състезанията по радиозасичане до 1996г. :