Българско списание Радио, Телевизия, Електроника 1966-1989г.

Извадки от Българското списание „Радио и телевизия“ 1966г.
Брой 4 страница 100

Условия за първото българско УКВ състезание

1.Цел на състезанието : да се популяризира работата на УКВ между българските радиолюбители.
2.Право на участие : в състезанието могат да участвуват всички лицензирани български и чуждестранни радиолюбители…
bv01462

Извадки от Българското списание „Радио и телевизия“ 1967г.
Брой 3 страница 93

LZ УКВ контест 1966На 2/3 юли 66 год. бе проведено първото българско УКВ състезание. Въпреки че станциите на 144 MНz у нас са все още малко, състезанието имаше за цел да сложи началото на една по-масова УКВ дейност.
Участвуваха общо 18 станции, от коитоо 2 колективни и 11 лични…
bv01463

Извадки от Българското списание „Радио и телевизия“ 1968г.
Брой 7 страница 218

Как да изработим вч бобини

Бобините на УКВ кръговете са малки по размери и често съдържат само няколко навивки без тяло. Изработката им в любителски условия е много лесна…
bv01464

Извадки от Българското списание „Радио и телевизия“ 1969г.
Брой 7 страница 225

Метеорологична обстановка и далечни връзки на УКВИзвестно е, че процесите, които непосредствено определят състоянието на времето, се развиват в най-долния слой на земната атмосфера – тропосферата. Това е слоят от въздух, разположен между земната повърхност и височината от около 10-15 км
В нашата рубрика вече стана дума за тропосферното разсейване, което е причина за наличието на не много силни, но устойчиви сигнали в областта на дълбоката радиосянка на УКВ. В тропосферата се наблюдават и явления, които обуславят появата от време на време на далечно разпространение на УКВ. За радиолюбителите, които не се нуждаят от непрекъснато действуваща радиовръзка, тези епизодични случаи са отлична възможност за установяване на далечни връзки на разстояние от 5-600 до над 1000 км…
bv01465

Извадки от Българското списание „Радио, телевизия и електроника“ 1987г. Брой 1 страница 8

Най-добрите в радиоспортовете през 1986 годинаНай-добри радиолюбителски станции
Лични радиостанции по укв-спорт
3. LZ1TD – м.с. Трифон Димитров Трифонов – Хасково…
bv01466

Извадки от Българското списание „Радио, телевизия и електроника“ 1988г. Брой 9 страница 30

Осъществяване на радиовръзки при използване на отражение от метеорни потоциОтраженията от метеорни потоци са краткотрайни и не винаги е възможно да се приложи обичайната процедура. Необходимото е да се вземат специални мерки, за да се приеме максимално най-точна и вярна информация…

bv01467

Извадки от Българското списание „Радио, телевизия и електроника“ 1989г. Брой 2 страница 26

Метеорна радиовръзка
Изчисляване на метеорните потоциПри метеорните радиовръзки се използва далечното разпространение на метровите вълни, обусловно от отражението на метеорните следи – стълбове йонизиран въздух, възникващ при движението на метеорите през плътните слоеве на атмосферата.
Земята и атмосферата около нея, движейки се около Слънцето със скорост 30 км/с, непрекъснато среща огромно количество малки твърди частици – късове космически вечества…

bv01468